חקלאות
זהירות בדרכים
ריקוד
שחמט

לוח הודעות

מרחבי הכיתות

תכנית מוגנות בית ספרי

הנהגה צעירה

אופק רוקח
  
14/08
גילי מצקר
  
05/08
איתי עזר
  
28/08
מיה מורגנשטרן
  
05/08
יהלי קוטיגרו
  
08/08
אורי כלפון
  
12/08
שירי ברקן
  
08/08
שרית דוידי
  
28/08
נועם שמשון
  
03/08
זאדה פראל
  
24/08
רום לייבה
  
11/08
נהוראי יצחק
  
20/08
ניר איידלין
  
12/08
ליעם סלמה
  
15/08
איתי איאולין
  
09/08
מיקה בורשטיין
  
30/08
גמבש אליה
  
05/08
שי חבר
  
04/08
דניאל בלזביץ
  
27/08
בן פלג
  
23/08
איתן חכמון
  
26/08
מאיה כהן
  
03/08
שליו חן
  
20/08
אורי רוזנצויג
  
11/08
אורי תשובה
  
29/08
יהל קראדי
  
28/08
ליאור הרפז
  
25/08
נגה כרמל
  
11/08
אביטל רון
  
30/08
טליה ענבי
  
31/08
אורן
  
08/08