חקלאות
זהירות בדרכים
ריקוד
שחמט

לוח הודעות

תכנית מוגנות בית ספרית

תוכנית המוגנות נבנתה על מנת לסייע בשמירה על אקלים חינוכי מיטבי בבית ספרינו.
התכנית מתמקדת בנושאים הקשורים להתנהגות אנטי­ חברתית ומניעת אלימות בבית הספר.
התכנית מתמקדת בכלל באי בית הספר ובאווירה בית ספרית כוללת.

קרא עוד