חקלאות
זהירות בדרכים
ריקוד
שחמט

לוח הודעות

מרחבי הכיתות

תכנית מוגנות בית ספרי

הנהגה צעירה

עילי ברכה
  
21/06
נועה מירון
  
14/06
אורי חשאי
  
20/06
עילאי זריהן
  
15/06
לוי איל
  
15/06
אופיר רפאלי
  
23/06
עילי גרוסמן
  
09/06
נועם קלר
  
29/06
יואב פרנקו
  
16/06
הדר פרץ
  
24/06
ליאור ריבק
  
24/06
גלבוע עומר
  
15/06
אורי גזל
  
14/06
דין אברון
  
25/06
זהר כהן
  
08/06
בלולו ליאל
  
25/06
יובל בן שמואל
  
21/06
מעין סיאני
  
07/06
מעין סופר
  
08/06
כהן יהונתן
  
11/06
אריאל פריצקר
  
24/06
שחר תשוקתי
  
20/06
נתן גולדמן
  
07/06
אורי לוי
  
16/06
מאי אליה
  
05/06
תהל סלם
  
23/06
אילון כהן
  
28/06
איתן משה
  
16/06
עידו נפת פרץ
  
24/06
עידו חמו
  
24/06
עומר גולדשטיין
  
02/06
אדם ברקו
  
07/06
גילי סלמה
  
24/06
הגר מלניק
  
19/06
יעלי מלניק
  
19/06
מיקה אטיב
  
20/06
אביב ליאונוב
  
08/06